tiếng Nhật

Tổng hợp các bài post chia sẻ về chuyện học tiếng Nhật.

từ tiếng Nhật của tháng 6/2018

từ tiếng Nhật của tháng 7/2018

từ tiếng Nhật của tháng 8/2018

từ tiếng Nhật của tháng 9/2018

từ tiếng Nhật của tháng 10/2018

Một số câu hỏi thường gặp về chuyện học tiếng Nhật

từ tiếng Nhật của tháng 11/2018

Một số câu hỏi về chuyện học tiếng Nhật (2)

Cậu hãy nói đi – 言 って