từ tiếng Nhật của tháng 11/2018

Tháng 11 cũng là thời điểm mùa thu bên Nhật đạt độ chín, với cảnh sắc đẹp nhất trong mùa này. Một sự kiện đẹp đẽ như vậy phải được đánh dấu bằng một từ ngữ mạnh mẽ của tháng. Và từ của tháng 11 năm nay là: 秋気 : không khí mùa thu (しゅうき … Continue reading từ tiếng Nhật của tháng 11/2018

Advertisements