Mỹ

Không phải là America. Nói về tính "mỹ". Bài này mình viết trong phần tiếp theo của "những khái niệm" trước đây. Bài này mình chỉ bàn tới một vấn đề duy nhất, "đẹp". ĐẸP. Hình trên (xem ở đây) của Matthias Ripp Hình dưới (xem ở đây) của Thomas Hawk _________________________________________________ Một ngày thứ … Continue reading Mỹ

Advertisements