Chuyện cơm chiên

Tôi nói về một loại cơm chiên. Giản đơn. Dung dị. Để có thể giản đơn, trước hết cứ đi tìm sự phức tạp. Nổi loạn trong việc làm quá các nguyên liệu với nhau, các loại gia vị hòa vào nhau không mục đích cụ thể. Cho đến lúc, sự "làm quá" trở về … Continue reading Chuyện cơm chiên

Advertisements