Lâu đài – Franz Kafka

1. Thái độ này không thể hiện thiện chí, chẳng qua đó chỉ là một cố gắng rất ích kỷ, khó chịu, gần như nhỏ nhen. 2. Chàng tự hứa sẽ không vì khó khăn trên đường đi hoặc thậm chí vì băn khoăn nỗi đường về mà chùn bước. 3. Dĩ nhiên là cô … Continue reading Lâu đài – Franz Kafka

Advertisements