Hà Nội thanh lịch – Hoàng Đạo Thúy

1. Người ta nói rằng cụ Trần Bình hết lòng với sách như thế, nên có 'âm đức', cụ có một con đỗ cử nhân, một con đỗ tú tài. Thật ra, 'lương tâm nhà nghề của cụ', đã là tấm gương cho con cháu rồi. Làng Nho quý trọng cụ lắm. 2. Người bán … Continue reading Hà Nội thanh lịch – Hoàng Đạo Thúy

Advertisements