Truyện dịch – Tôi mất cha

Tác giả Watanabe On ( 渡辺温 ) Soren9999 dịch từ nguyên tác tiếng Nhật 父を失う話 ____________________ Sáng hôm đó khi tôi mở mắt, đã thấy cha tôi đứng cạo râu ngay bồn, đã lâu rồi tôi mới thấy ông cạo râu. Cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, đong đưa tấm màn trong ánh … Continue reading Truyện dịch – Tôi mất cha

Advertisements