Nhật ký hành trình

Viết lại những cảm nhận, những điều học được ở những nơi mình đi qua. Những chuyến đi xưa tôi không viết lại nữa, đây chỉ còn là nơi lưu những chuyến đi từ bây giờ thôi.

Tối đó Sài Gòn có mưa

Bên dưới bầu trời một ngày lười

Advertisements