Chuyện ẩm thực

Chuyện ẩm thực. Tổng hợp ở đây nhe.

Là chén cơm

Đỏ rực như cocktail tomato

Nước chanh

Chuyện cơm chiến

Bắp cải và bong bóng

Advertisements