Trở thành mẹ cha

Viết tặng những ai đã làm cha, làm mẹ hoặc sẽ trở thành cha, thành mẹ và cả những người không có ý định trở thành. __________ Hôm qua mình phải xin nghỉ. Xin nghỉ đột xuất một ngày vì bạn mình phải vào viện. Ca này khó nên bác sĩ bảo phải sinh mổ. … Continue reading Trở thành mẹ cha

Advertisements

Mỹ

Không phải là America. Nói về tính "mỹ". Bài này mình viết trong phần tiếp theo của "những khái niệm" trước đây. Bài này mình chỉ bàn tới một vấn đề duy nhất, "đẹp". ĐẸP. Hình trên (xem ở đây) của Matthias Ripp Hình dưới (xem ở đây) của Thomas Hawk _________________________________________________ Một ngày thứ … Continue reading Mỹ