Chuyện cơm chiên

Tôi nói về một loại cơm chiên. Giản đơn. Dung dị. Để có thể giản đơn, trước hết cứ đi tìm sự phức tạp. Nổi loạn trong việc làm quá các nguyên liệu với nhau, các loại gia vị hòa vào nhau không mục đích cụ thể. Cho đến lúc, sự "làm quá" trở về … Continue reading Chuyện cơm chiên

Advertisements

Nước chanh

Nước chanh. Tôi viết về nước chanh khi đau họng. Khi tôi pha nước chanh, cắt một lát bỏ vào ly. Nước chanh từ tốn uống, không phải cố tình từ tốn mà do nóng quá, uống nhanh phỏng lưỡi. (Lá trong hình là lá chanh, chanh bổ đôi, rồi chụp, vậy thôi)