Tố Tâm và truyện tình*

*** (viết một câu mở đầu) Khó có thể tưởng tượng được thời đại nào lại sinh ra nhiều truyện tình như thời nay, người ta có nhiều truyện tình để nói ở khắp nơi nơi, phim ảnh, ca kịch, trò chơi điện tử, tiểu thuyết, báo chí, râm rang rầm rộ không sao tả … Continue reading Tố Tâm và truyện tình*

Advertisements

Mỹ

Không phải là America. Nói về tính "mỹ". Bài này mình viết trong phần tiếp theo của "những khái niệm" trước đây. Bài này mình chỉ bàn tới một vấn đề duy nhất, "đẹp". ĐẸP. Hình trên (xem ở đây) của Matthias Ripp Hình dưới (xem ở đây) của Thomas Hawk _________________________________________________ Một ngày thứ … Continue reading Mỹ