Bày tỏ quan điểm

Nhảm nhí là yếu tố trời ban, thì hãy viết nhảm cho đời bớt nhọc.

Những khái niệm

Bắp cải và bong bóng 

Góc sáng tạo

Mỹ

Trở thành mẹ cha

Advertisements